Nasza oferta

Co oferujemy?

Nasze biuro rachunkowe świadczy usługi na najwyższym poziomie, oferując:

Usługi księgowe

 • Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
 • Prowadzenie Ksiąg Handlowych podmiotów następujących form prawnych: spółek z o.o., spółek osobowych, jednoosobowych działalności gospodarczych,
 • Ewidencji zakupu i sprzedaży na potrzeby podatku od towarów i usług VAT
 • Ewidencji transakcji wewnątrzwspólnotowych - sporządzamy deklaracje VAT UE,
 • Transakcje związane z eksportem i importem towarów
 • Prostowanie błędów i nieprawidłowości zaistniałych przed rozpoczęciem współpracy
 • Przygotowanie rocznych rozliczeń osób indywidualnych (PIT-36, PIT36L, PIT-37, PIT-38, itd.)
 • Reprezentacja i pomoc podczas czynności kontrolnych - podatek dochodowy, podatek VAT
 • Wsparcie w odzyskaniu VAT za materiały budowlane dla osób fizycznych

Obsługa kadrowa

 • Sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy
 • Prowadzenie akt osobowych pracownika zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Prowadzenie całości spraw związanych z urlopami wypoczynkowymi, ustalanie uprawnień do urlopu, prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych
 • Sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia
 • Prowadzenie i aktualizacja rejestru badań lekarskich i szkoleń bhp
 • Kompletowanie dokumentacji pracowników w celu ustalenia kapitału początkowego
 • Obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenie, umowy o dzieło)
 • Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości
 • Wsparcie przy rozwiązywaniu bieżących problemów kadrowych w firmie
 • Wsparcie przy kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS oraz pomoc w załatwianiu spraw pokontrolnych

Obsługa płacowa

 • Sporządzanie list płac na podstawie systemów płac w ramach umów o pracę funkcjonujących u pracodawcy
 • Sporządzanie list płac z umów cywilnoprawnych
 • Sporządzanie druków ZUS RMUA dla każdego pracownika
 • Sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych
 • Sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT - 11, PIT - 8B)

Napisz do nas

...

Parę słów o nas:

Biuro rachunkowe Expert Podatkowy powstało z myślą o tych z Państwa, którzy chcą mieć więcej czasu na spokojne prowadzenie swojego biznesu. Oferujemy swoje usługi dla jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek cywilnych, spółek prawa handlowego. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie, staramy się zawsze służyć radą i pomocą. Nasze kwalifikacje oraz stosowane w biurze nowoczesne technologie informatyczne, pozwalają na zapewnienie poprawności, jak również poufność Państwa dokumentów.

Kontakt z nami:

Start typing and press Enter to search

Search